...do usłyszenia w radio Piag Tea!

PIAG Tea

Sklep internetowy https://sklep.libracafe.pl prowadzony jest przez firmę LibraCafe 

 

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

LIBRA CAFE  ul. Gnieźnieńska 38, 62 – 100 Wągrowiec

 

Kontakt e-mail: sklep@libracafe.pl

 

Kontakt telefoniczny:

510 184 181 (opłata wg stawki operatora)

FAX: 67 348 28 87 (opłata wg stawki operatora)

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00

 

Dane rejestracyjne:

LIBRA CAFE P.H.U. Agnieszka Filipkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP: 766-103-68-43

REGON: 300001208